Landbouw en klimaatverandering in Overijssel
1 december 2017

Voor de provincie Overijssel is in beeld gebracht wat de broeikasgasemissie is vanuit de landbouw in deze provincie sinds 1990 en welke maatregelen kunnen worden genomen om de emissies te beperken. 

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf