Kruiden in de melkveehouderij
15 november 2018

In deze flyer leest u de ervaringen van een pilotstudie in Noord-Brabant, waar 10 melkveehouders gras-/kruidenmengsels hebben ingezaaid. Het gebruik van kruiden in grasland heeft meerdere voordelen. Ook beschrijven we hoe kruiden of mengsels van gras met kruiden geteeld kunnen worden en delen we verschillende ervaringen van de deelnemers. 

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf