Integrale telling standganzen Zuid-Holland 2019
13 oktober 2019

Deze rapportage beschrijft de resultaten van de telling van de standganzen in de provincie Zuid-Holland in 2019, gecoördineerd door de Faunabeheereenheid Zuid-Holland. Daarnaast zijn deze en eerdere tellingen geanalyseerd met de CBS-methode voor tellingen van watervogels, met behulp van de functie trim in R. 

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf