Het veevoerconvenant: kansen knelpunten en sturend vermogen
1 december 2016

Het veevoerconvenant is in 2011 afgesloten om de fosfaatproductie van de veehouderij te verlagen. In dit rapport analyseren we de kansen, knelpunten en het sturend vermogen van dit convenant op basis van interviews met betrokken partijen. Deze studie vormt onderdeel van de Evaluatie Meststoffenwet 2016. 

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf