GreenBASE 2017-2018
14 juli 2019

Deze rapportage beschrijft de aanpak en resultaten van GreenBASE, een project waarin gebiedspartijen (Provincie Noord-Holland (met hun programma Groen Kapitaal), gemeente Haarlemmermeer, LTO-Noord, Collectief Noord-Holland Zuid, Bayer Crop Sience (via Bayer ForwardFarming), NMCX Ccentrum voor Duurzaamheid en 6 akkerbouwers) samenwerken aan een Haarlemmermeer met meer biodiversiteit.

Sinds 2019 is ook het Hoogheemraadschap van Rijnland aangesloten.
GreenBASE loopt door tot en met 2020. De provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland, de gemeente Haarlemmermeer en Bayer Crop Science maken het project, uitgevoerd door CLM, financieel mogelijk.

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf