Gewasbescherming en de balans van milieu en economie
1 augustus 2017

Berekeningen bij de 2e Nota Duurzame gewasbescherming

Een kosten-baten-analyse van de maatregelen zoals voorgesteld voor de 2e Nota Duurzame gewasbescherming. De rapportage is opgesteld door LEI, CLM en RIVM in opdracht van het ministerie van EL&I.

LEI-rapport 2012-026
RIVM-rapport 607407004
ISBN/EAN: 978-90-8615-569-9

Prijs € 22,50 (inclusief 6% btw)

Projectcode 2275000476
Herziene versie, 103 p., fig., tab., bijl.

LEI, onderdeel van Wageningen UR, Den Haag

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf