Energie besparen in de stal
13 november 2019

De inhoud van deze brochure kwam tot stand met informatie van diverse leveranciers en kennis die werd opgedaan in de projecten “Efficiënt op weg” en “Voorbeeldbedrijven” in het kader van het traject “Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht”. Met speciale dank aan deelnemers aan het project “Voorbeeldbedrijven”.

Uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Vormgeving: Gera Clements.

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf