Eindrapport Onderzoek Ganzenschade
17 juli 2018

In dit rapport worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd uit het project Ganzenschade bij melkveehouderij Van Woudenbergh in IJsselstein. In de periode van 2016 en 2017 is onderzoek gedaan naar de graasintensiteit door de ganzen en zijn opbrengstmetingen en gewas- en bodemonderzoek gedaan op het bedrijf. Doel hiervan was om in kaart te brengen of er naast gewasschade ook sprake is van andere vormen van schade zoals slemp en of structuurschade in de grond of andere vormen van schade die voorvloeien uit het foerageren van ganzen.

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf