Duurzame wijsheid in pacht
1 april 2015

Groen Ontwikkelfonds Brabant wil voorwaarden meegeven bij de verpachting van gronden binnen en buiten het Brabantse natuur-netwerk die substantieel bijdragen aan beleidsdoelstellingen van de provincie. CLM heeft maatregelen benoemd die bijdragen aan bodem, water en biodiversiteit. Na beoordeling op o.a. controleerbaarheid, uitvoerbaarheid en pachtprijs zijn pacht-voorwaarden geformuleerd. Voor gronden buiten het natuur-netwerk zijn drie basis-eisen geadviseerd: randenbeheer, teelten uitsluiten en landschapselementen onderhouden. Het verpachtingsproces draagt bij aan de doelstellingen van de provincie door pachters te selecteren op duurzame bedrijfskenmerken. Voor gronden binnen het Brabantse natuurnetwerk is het advies specifieke graslandbeheerpakketten op te nemen om de gewenste natuur te realiseren.

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf