Duurzaamheidseffecten van stikstof- en klimaatmaatregelen voor de landbouw
10 oktober 2020

Stikstof- en klimaatmaatregelen voor de landbouw gaan meestal goed samen, maar hebben vaak ook effecten op andere duurzaamheidsthema’s, zoals dierenwelzijn, landschap en verdroging. Met een nieuwe, door CLM  ontwikkelde matrix kunnen beleidsmakers maatregelen tevoren toetsen op zulke neveneffecten.

Met de matrix zijn de scores van 18 stikstof- en klimaatmaatregelen voor de landbouw op 15 duurzaamheidscriteria bepaald en in beeld gebracht.

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf