Doorrekenen ganzenscenario G-7 en IPO
1 augustus 2017

Deze studie laat zien wat de kosten zijn van het toekomstige ganzenbeleid. Vergeleken zijn voortzetting van het huidige beleid, en beleidsvoorstellen zoals die door de Ganzen-7 en het IPO zijn uitgewerkt. Voortzetting van het huidige beleid leidt tot een sterke stijging van de kosten in 2018, mede omdat het aan-tal zomerganzen sterk toeneemt. G-7 en IPO staan voor de reductie van het aantal zomerganzen, waardoor de kosten lager uitvallen. Afhankelijk in hoeverre EU-cofinanciering en belastingen worden meegenomen is het G-7 scenario duur-der dan het IPO of vergelijkbaar in netto kosten. 

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf