Bezemactie Zeeland 2018
14 juli 2019

In de praktijk blijkt dat in sommige  gewasbeschermingsmiddelenkasten niet toegelaten of verouderde gewasbeschermingsmiddelen staan. Middelen zijn bijvoorbeeld een keer bevroren of zijn een paar jaar oud, waardoor telers twijfelen of het middel nog voldoende werkzaam is. Ook beschikken inmiddels beëindigde bedrijven soms nog over middelen. Gebruik van verouderde of niet toegelaten middelen kan voor een flinke milieubelasting van oppervlakte- en grondwater zorgen. Uit controles door de NVWA blijkt dat sommige telers nog gewasbeschermingsmiddelen gebruiken die inmiddels verboden zijn in Nederland. Waterkwaliteitsmetingen van waterschappen laten zien dat inmiddels verboden middelen nog regelmatig worden aangetroffen. Dat aantreffen kan meerdere oorzaken hebben. Het kan o.a. komen door nalevering uit de waterbodem of door illegaal gebruik. Door de bezem door de middelenkast te halen wordt voorkomen dat niet meer toegelaten middelen alsnog gebruikt kunnen worden.
De actie ‘Bezem door de middelenkast’ (verder: bezemactie) heeft als doel het inleveren van niet meer toegelaten of toegepaste middelen te ondersteunen. Binnen het project ‘Schoon Water Zeeland’ is eerder, in het winterseizoen van ‘15/‘16 een bezemactie uitgevoerd. Vanwege het succes van die actie is besloten binnen het project in 2018 nogmaals een bezemactie uit voeren. Deze rapportage beschrijft de resultaten van deze tweede actie. De actie is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de gewasbeschermingshandel, ZRD, STORL en met de Schoon Water partners. We bedanken hen voor de samenwerking en inzet. 

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf