Akoestische vogelwerking in Conference perenteelt in Limburg 2017
17 april 2018

Proeven met de Alcetsound in perenpercelen in Limburg laten zien dat één perceel zeer veel schade heeft (25%). Op dit perceel werkt de vogelwering met de standaardgeluiden niet. Op de overige negen percelen was de schade te laag (1,3%) om statisctische analyses uit te kunnen voeren. We kunnen daarom geen uitspraak doen of de Alcetsound met de standaardgeluiden daar vogelwerend is. 

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf