A strategy for a more sustainable agricultural sector (Including the CAP as an effective instrument for sustainable development)
1 december 2015

Het rapport beschrijft hoe het Gemeenschappelijk Landbouw-beleid (GLB) in de toekomst kan worden vergroend en veel effectiever kan ingezet voor klimaat, bodem, water en biodiversiteit. De conclusies zijn deels gebaseerd op input van twintig stakeholders en verschillende boeren uit het hele land. Het is een uitgebreide evaluatie van de impact van het huidige GLB op de Nederlandse landbouwsector. Daarnaast geeft het weer hoe het GLB meer effectief kan worden ingezet om in de toekomst een gezonde sector te garanderen. Zo blijkt er nog een flinke slag te maken in het betrekken en enthousiasmeren van boeren en kan kritsch gekeken naar het effect van de inkomens-toeslagen (beleidsexperts en ondernemers betwijfelen of die toeslag het gewenste effect heeft). Een andere belangrijke conclusie van het rapport is dat de kracht van pijler 2 – ook wel bekend als het POP – wordt onderschat.

Download de bijbehorende rapportage
Download pdf