Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

CLM publiceert voortdurend over de resultaten van projecten, om onze visie naar buiten te brengen, om te prikkelen en om discussie los te maken. CLM initieert de dialoog om u en anderen in beweging te krijgen en verandering te stimuleren. Lees, en schroom niet om te reageren. Bel ons (0345 470 700) of stuur een e-mail: CLM-publicaties vindt u ook op www.groenkennisnet.nl.

 

Publicatie downloaden
Alle publicaties zijn te downloaden als pdf-document. Heeft u geen Acrobat Reader om PDF-documenten te kunnen lezen en printen? Download Acrobat Reader (gratis)

 

Publicatie bestellen
Stuur een e-mail naar , bij voorkeur onder vermelding van titel, auteur(s) en publicatienummer. Niet gevonden wat u zocht? Mail ons:

Laatste publicaties

Publicatienr.
Titel / Omschrijving
Detail
Download
1019

Natuurinclusieve landbouw hinderende wet- en regelgeving

Publicatienr:1019
Met tientallen agrariërs, diverse adviseurs en andere deskundigen heeft CLM een inventarisatie uitgevoerd naar wet- en regelgeving die boeren en tuinders hindert bij de ontwikkeling van hun bedrijf naar een natuurinclusieve landbouw.
1016

Achtergrondgrapport: Gevolgen voor milieubelasting van het water door verschuiving naar intensievere teelten in Noord-Brabant

Publicatienr:1016
In de Brabantse land- en tuinbouw nemen intensieve teelten de laatste jaren in areaal toe. Dit heeft mogelijk consequenties voor de milieubelasting door gewasbeschermingsmiddelen, omdat deze belasting sterk verschilt tussen teelten. Uit onderzoek van CLM in...
1012

Rapport: Kans op vergiftiging met rodenticiden van niet-doelsoorten in Nederland

Publicatienr:1012

Deze studie laat zien dat doorvergiftiging met anticoagulante rodenticiden veelvuldig optreedt, met name naar knaagdiereters, zoals roofvogels, uilen en marterachtigen.

Anticoagulante rodenticiden vormen een groep van giftige en persistente...

1014

Aanpak erfemissie gewasbescherming in het beheergebied van Aa en Maas

Publicatienr:1014
Waterschap Aa en Maas werkt aan het verminderen van erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen door bewustwording te creëren over de huidige situatie en over wet- en regelgeving. Het Waterschap heeft 53 watermonsters genomen op de erven van 39 bedrijven, uit...
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36