Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Vacatures

CLM Onderzoek & Advies is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau dat werkt aan duurzame landbouw, gezond voedsel, en een aantrekkelijk platteland. Dat doen we via onderzoek, advies, innovatie, communicatie, procesbegeleiding en debat.

Het werkterrein van CLM is gevarieerd, breed en volop in beweging. We werken in een dynamische omgeving met agrarische natuurverenigingen, terreinbeherende instanties, boeren, overheden, waterschappen, ketenpartijen, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties. In onze opdrachten proberen we altijd partijen te verbinden en concreet handelingsperspectief te bieden. Opdrachten variëren van strategisch advies tot praktijkonderzoek in het veld en van deelname in wetenschappelijke studies tot het ondersteunen van de internationale industrie bij verduurzaming.


Momenteel hebben wij geen vacatures openstaan.

 

Open sollicitaties kun je sturen naar Mariska Overheul, .