Duurzame landbouw -
Gezond voedsel - Vitaal platteland

CLM is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van
landbouw, voedsel, natuur en milieu.

Vacatures

CLM Onderzoek & Advies is een onafhankelijk kennis- en adviesbureau dat werkt aan duurzame landbouw, gezond voedsel, en een aantrekkelijk platteland. Dat doen we via onderzoek, advies, innovatie, communicatie, procesbegeleiding en debat.

Het werkterrein van CLM is gevarieerd, breed en volop in beweging. We werken in een dynamische omgeving met agrarische natuurverenigingen, terreinbeherende instanties, boeren, overheden, waterschappen, ketenpartijen, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties. In onze opdrachten proberen we altijd partijen te verbinden en concreet handelingsperspectief te bieden. Opdrachten variëren van strategisch advies tot praktijkonderzoek in het veld en van deelname in wetenschappelijke studies tot het ondersteunen van de internationale industrie bij verduurzaming.


We zijn op zoek naar een

Ervaren bioloog/ projectleider biodiversiteit

 

Het werk: gevarieerd, inhoudelijk uitdagend en opererend in netwerken
Je werkt als ervaren adviseur aan projecten met als doel om de biodiversiteit, veelal in de agrarische sector, te verbeteren. Thema's als agrarisch natuurbeheer, natuurinclusieve landbouw, faunabeheer, invasieve exoten en doorvergiftiging van bijvoorbeeld vogels en vleermuizen komen hierbij op verschillende schaalniveaus aan bod. De uitdaging is om jouw deskundigheid en passie voor biodiversiteit te integreren in de dagelijkse agrarische praktijk, waar verdienmodellen in veel gevallen een belangrijke rol spelen. Deze transitie staat momenteel volop in de aandacht. Bij CLM kun je deze transitie samen met je teamgenoten mee vormgeven/ aansluitend op de missie en visie van CLM. We stimuleren je om actief in relevante netwerken deel te nemen en van daaruit nieuwe oplossingen of projecten te initiëren.

Door literatuuronderzoek, data-analyse, denk- en rekenwerk, en uitwisseling van ideeën met boeren, bedrijven, onderzoekers en collega's kom je tot bruikbare en creatieve oplossingen. Je ontwikkelt nieuwe projectideeën, je onderhoudt het netwerk en bouwt dat verder uit en je acquireert opdrachten. Als projectleider hou je overzicht en grip op de lopende projecten, en stuur je collega's en consortiumpartners aan in de uitvoering. Het is belangrijk dat je effectief kunt handelen in complexe processen met diverse stakeholders en belangen.

 

De vereisten: deskundige en extern gerichte bioloog

 • Kennis: een relevante academische opleiding op het gebied van biologie en/of ecologie;
 • Minimaal 10 jaar werkervaring als ecoloog/bioloog;
 • Een voor de functie relevant netwerk, bij voorkeur in het agrarisch natuurbeheer;
 • Projectleiding en acquisitie: minimaal 5 jaar ervaring.

Pre:

 • Affiniteit met de agrarische sector;
 • Ervaring met agrarisch natuurbeheer en biodiversiteit bevorderende maatregelen;
 • Ervaring in communicatie met de pers.

Competenties:

 • Je beweegt je makkelijk in netwerken en weet daaruit innovatieve projecten te genereren;
 • Je bent inhoudelijk gedreven, flexibel, ondernemend en proactief;
 • Je hebt plezier in het (samen)werken met een jong en gedreven team van circa 8 personen;
 • Je kunt je goed uitdrukken in woord en geschrift in zowel de Nederlandse als de Engelse taal.

 

Het aanbod: uitdagende functie en prettige bedrijfscultuur
We bieden een uitdagende baan in een collegiale omgeving met interessante persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden, veel eigen verantwoordelijkheid en de vrijheid om zelf projecten te ontwikkelen. Salaris is marktconform, afhankelijk van ervaring. De aanstelling is in eerste instantie voor één jaar voor 32-36 uur per week, met zicht op een vaste aanstelling.


De procedure
Geïnteresseerden kunnen hun motivatie en cv richten aan  onder vermelding van vacature 1901.

Voor meer informatie, bel met Edo Dijkman:

Foto medewerker:EdoDijkman
Directeur
0345-470726 info icon

 

 

 

 

 


Open sollicitaties kun je sturen naar Mariska Overheul, .