Webinar: Chemievrij sportveldenbeheer: het kan!
04 December 2020

Door sportvelden chemievrij te beheren wordt een goede waterkwaliteit gewaarborgd, en daarmee de gezondheid van kwetsbare groepen en het milieu beschermd. Voor succesvol chemievrij sportveldenbeheer is niet alleen praktische kennis van belang, maar is ook de communicatie tussen de vrijwilligers, sporters en gemeente/aannemer cruciaal. Op 26 november 2020 organiseerde CLM Onderzoek en Advies een webinar over dit thema. Tijdens het webinar vertelde adviseur Ernst Bos over de basisprincipes van chemievrij beheer. Daarnaast was er een interview op locatie, met de sportraad, vrijwilliger en aannemer van de club VC Fleringen: hoe zorgen zij gezamenlijk voor een mooie grasmat? Het webinar is hieronder terug te zien.


Webinar:

Interview:


Rechterlijke uitspraak over gebruik gewasbeschermingsmiddelen
Vlak voor het webinar, op 24 november, sprak het gerechtshof zich uit over het verbod op professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de land- en tuinbouw. Brancheorganisaties Nefyto en Artemis hebben tegen het gebruiksverbod geprotesteerd. In hoger beroep heeft het gerechtshof geoordeeld dat het besluit over het gebruiksverbod onrechtmatig is, vanwege een ontoereikende rechtsgrondslag. Waarmee het verbod niet meer van kracht is; als het ware 'niet-bestaand'. Wel blijven de verplichtingen, die samenhangen met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, van kracht, zoals het gebruik van de middelen volgens de voorschriften in het wettelijk gebruiksvoorschrift, het verplichte bewijs van vakbekwaamheid (spuitlicentie) en het bijhouden van een gewasbeschermingsmonitor, óók buiten de landbouw. Omdat de uitspraak kan leiden tot onduidelijkheid en verwarring bij onder andere terreinbeheerders, is de inzet van de overheid om zo spoedig mogelijk alsnog een toereikende rechtsgrondslag te creëren in de wet, voor het alsnog instellen van een verbod.

Advies: blijf chemievrij werken
Het advies aan terreinbeheerders is om met hun bedrijfsvoering door te gaan op de ingeslagen weg. En dus niet – slechts tijdelijk – te kiezen voor het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Dat laatste zou leiden tot een verslechtering van de waterkwaliteit; daar heeft niemand baat bij. Een mooie grasmat zonder chemie heeft de toekomst.

Lees meer hierover op onkruidvergaat.nl