Vogelwering met Alcetsound niet vast te stellen in peer
07 June 2018

Uit een praktijkproef bleek het vanwege de geringe vogelschade in 2017 in Limburg niet mogelijk om vogelwering met de Alcetsound in Conference-peren vast te stellen. De proef is in opdracht van LLTB en met subsidie van de provincie Limburg uitgevoerd door CLM Onderzoek en Advies.

Veel en weinig schade
Eén van de tien onderzochte perenpercelen had zeer veel beschadigde peren (25%) terwijl de andere percelen nauwelijks schade vertoonden (1,3%). De hoge schade is mogelijk veroorzaakt doordat dit perceel nabij een bos ligt dat dekking biedt voor de vogels die naar de boomgaard gaan. 

Te weinig schade om effectiviteit van geluidssysteem te bepalen
Op het perceel met veel schade had de Alcetsound echter geen meetbaar vogelwerend effect. Op de overige negen percelen was de schade te gering om te kunnen bepalen of de gebruikte geluiden effect hadden. Hierdoor kunnen geen betrouwbare uitspraken gedaan worden over effectiviteit, bereik en de mate van gewenning van de Alcetsound.

Speciale geluiden
Het hier geteste vogelweringssysteem, de Alcetsound, speelt (alarm)roepen en angstkreten af van verschillende zangvogels, kraaien, roofvogels en geluid van geweerschoten.  

Kleine vogels, grote schade
In 2017 was er meer vogelschade aan de peren dan in 2016. Kleine zangvogels zoals mezen veroorzaakten de meeste schade: 74%. Kraaiachtigen zoals zwarte kraai veroorzaakten 25% van de schade.

Meer onderzoek
Vogelschade aan fruit is niet overal en niet elk jaar even groot. Diverse systemen op basis van geluiden of zichtbare vogelverschrikking hebben in eerder onderzoek een gedeeltelijke vogelwerende werking laten zien. Verder onderzoek moet uitwijzen hoe combinaties van zulke akoestische en visuele maatregelen geoptimaliseerd kunnen worden. 

Een andere mogelijkheid is ‘maatwerk’, waarbij vooral de plekken waar de grootste schade optreedt, worden aangepakt met verschillende vogelwerende maatregelen. 

Onderzoeksrapport: Akoestische vogelwering in Conference perenteelt in Limburg 2017

Het onderzoek is in opdracht van LLTB uitgevoerd met subsidie van de provincie Limburg.