Verduurzaming Waterlandse melkveehouderij
17 January 2020

In vergelijking met het gemiddelde Nederlandse melkveebedrijf zijn Waterlandse melkveebedrijven relatief extensief (lage veedichtheid) en krijgen de koeien krijgen meer weidegang. Maar de intensiteit neemt de laatste decennia toe en weidegang neemt af. Mogelijke maatregelen om de melkveehouderij (verder) te verduurzamen worden besproken, zoals uitbreiding van weidegang en aanleg van natuurvriendelijke oevers. Deze "duurzaamheiudsscore" is uitgevoerd in opdracht van Stichting Behoud Waterland (SBW): www.stichtingbehoudwaterland.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=214:verduurzaming-melkveehouderij&catid=42&Itemid=101