Update van de risicolijst van bestrijdingsmiddelen nu beschikbaar
07 February 2019

Op verzoek van SMK en Natuur & Milieu heeft CLM een update uitgevoerd van de risicolijst van bestrijdingsmiddelen. De eerste versie van deze lijst is opgesteld in 2015. In de nieuwe versie zijn inmiddels verboden middelen van de lijst gehaald en nieuwe middelen toegevoegd. Verder is de meest recente informatie verzameld en zijn opmerkingen en aanvullingen van stakeholders verwerkt.

Alle 271 in Nederland toegelaten bestrijdingsmiddelen (werkzame stoffen) zijn geanalyseerd op vijf risico’s (voor de mens, voor drinkwatervoorziening, voor waterleven en bodemleven en voor nuttige organismen (bijen en natuurlijke vijanden)).

De risico’s zijn onderverdeeld in groen (voor laag of beperkt risico), en oranje en rood (voor verhoogd risico).

Van de 271 bestrijdingsmiddelen (werkzame stoffen) zijn er volgens de gehanteerde systematiek 109 groen, 51 zijn oranje en 111 rood. Dat betekent dat meer dan de helft van de toegelaten middelen (59%) een verhoogd risico hebben op een of meerdere criteria. 40% valt in de categorie rood. 33 stoffen (van metam-natrium tot tefluthrin) scoren rood op 2 of meer criteria. De kleur groen is hier overigens niet vergelijkbaar met de lijst groene middelen van “On the way to PlanetProof”. En ook niet met de ‘low risk’ middelenlijst zoals dat nu in de EU wordt opgesteld.

De risicolijst kan worden gebruikt om bovenwettelijk te kiezen voor middelen met een lager risicoprofiel.  SMK past de lijst toe bij het criterium ‘gewasbescherming’ in het plantaardige schema van PlanetProof. Natuur & Milieu gebruikt de lijst in de samenwerking met Albert Heijn en telers. 

De lijst met stoffen die een verhoogd risico hebben is lang en het is niet realistisch te veronderstellen dat deze allemaal op korte tijd gemist kunnen worden. Wel kan de lijst gebruikt worden om met voorrang middelen met een hoog risicoprofiel uit te faseren, het gebruik te verminderen of te reguleren, en om innovaties te stimuleren die deze middelen kunnen vervangen. 

Het profiel van stoffen kan soms veranderen door aanvullend onderzoek. Dat betekent dat een stof minder of meer risico kan hebben dan nu verondersteld. Een periodieke update van de lijst op basis van de nieuwste inzichten verdient dan ook aanbeveling.

Rapportage en update