Unilever lanceert handleiding: Regenerative Agriculture Principles
30 April 2021

Op 22 april zijn de Unilever ‘Regenerative Agriculture Principles’ (RAP) gepubliceerd, met een bijdrage van CLM voor het onderdeel biodiversiteit. Het doel van de handleiding is om bedrijven en teeltadviseurs te inspireren met toegankelijke maatregelen. Op lange termijn leiden deze maatregelen tot een duurzame landbouw, met positieve bijdrage aan de omgeving.

Duurzame inkoop
Unilever streeft een 100% duurzame inkoop na. In 2010 is hiervoor al de eigen standaard ‘Sustainable Agriculture Code’ (SAC) in gebruik genomen. Hiermee wordt de basis op het gebied van milieu en sociale onderwerpen afgedekt. De RAP gaat een stap verder op vijf thema’s, namelijk bodem, water, biodiversiteit, klimaat en leefomstandigheden van kleine boeren. 

De SAC blijft de basis van de inkoopstrategie. Tegelijkertijd worden partners uitgedaagd om met de RAP een systeemverandering teweeg te brengen. Zo streeft Unilever naar een veerkrachtige landbouw, die bijdraagt aan biodiversiteits- en natuurherstel.

Biodiversiteit
Eén van de onderwerpen in de RAP is biodiversiteit. CLM heeft de GAIA biodiversiteitsmeetlat ontwikkeld, die ook is verwerkt in de Cool Farm Tool. Hierin zitten maatregelen verwerkt, die biodiversiteit op agrarische bedrijven versterken. Voor de RAP heeft CLM voor akkerbouw, meerjarige gewassen en veehouderij maatregelen op een rij gezet voor zowel een gematigd als tropisch klimaat.

Lees meer: unilever.com/planet-and-society/protect-and-regenerate-nature/sustainable-and-regenerative-sourcing/