Succesvolle online spuitlicentiebijeenkomst
10 February 2021

De spuitlicentiebijeenkomst ‘Actualiteiten gewasbescherming en voorkomen van emissie’ was donderdag 4 februari met 28 deelnemers volledig uitverkocht. Deelnemers bespraken in werkgroepen hoe om te gaan met veranderingen in de wereld van de gewas-bescherming. De nieuwe vorm beviel goed: “ik heb alleen de nazit na afloop gemist” schreef een van de deelnemers. CLM organiseerde de bijeenkomst in opdracht van LTO Nederland en het project ‘Schoon erf, schoon water’ voor ondernemers in Groningen en Friesland.

Werkgroepen
Een spuitlicentiebijeenkomst betekent niet twee uur lang luisteren naar een presentatie, maar een interactieve online bijeenkomst. Dat is gelukt door af te wisselen tussen presentaties voor de hele groep en werkgroepen van zeven deelnemers en een deskundige gespreksleider. In de gespreksgroepen kreeg iedereen de kans om de theorie te koppelen aan de persoonlijke bedrijfssituatie. Voor deelnemers was het een goed alternatief voor een spuitlicentiebijeenkomst in de zaal. Met reacties als "Boven verwachting gegaan” en “Concept werkt goed” spraken zij hun waardering uit.

Omgaan met veranderingen
Peter Knippels van LTO Nederland ging met ondernemers in gesprek over de bijdrage aan waterkwaliteit. Het perspectief van de akkerbouwer was daarbij het uitgangspunt. Verder nam hij ondernemers mee door mogelijke oplossingen voor verwachte knelpunten in het middelenpakket. Hij pleit voor inzetten op een alternatief voor korte én lange termijn. Op lange termijn moeten teeltsystemen robuuster en weerbaarder worden. Deelnemers zien het meeste in het gebruik van resistente rassen en het verbeteren van de bodemkwaliteit. Yvonne Gooijer van CLM Onderzoek & Advies ging met deelnemers in gesprek over geleerde lessen binnen het project ‘Schoon erf, schoon water’. Aan de hand van praktijkvoorbeelden kregen deelnemers een goed beeld van de mogelijkheden. Aanleg van een wasplaats met zuiveringssysteem is niet op alle bedrijven nodig, verandering van gedrag blijkt ook al veel verschil te maken. Ook het delen van een wasplaats met een of meerdere collega’s behoort tot de mogelijkheden. Tjeerd Hoekstra van LTO Noord heeft deelnemers bijgepraat over de actuele subsidiemogelijkheden voor emissiebeperkende maatregelen.

Nog een kans
Door de limiet van 28 deelnemers heeft niet iedereen, die dat wel graag wilde, deel kunnen nemen. Bij voldoende aanmeldingen wordt een nieuwe beenkomst georganiseerd. Boeren die op een laagdrempelige manier een punt willen halen voor de spuitlicentie krijgen als eerste een uitnodiging door te mailen naar thoekstra@ltonoord.nl.

Aanmelden voor het project ‘Schoon erf, schoon water in Groningen (zowel akkerbouw als melkveehouderij) en Friesland (akkerbouw)’ is nog mogelijk. Dit kan via www.schoonerfschoonwater.nl.

Meer info