Start innovatieproject met grote aardappeltelers
01 August 2018

Vijf grote spelers uit de aardappelteelt gaan samen met CLM aan de slag met strategische innovaties in de akkerbouw. Onderdelen van het project zijn onder meer het opstellen van een gezamenlijke duurzaamheidsagenda en een teeltproef.

Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder, NoviFarm, Thes Agro, Franzen Landbouw en Van den Borne Aardappelen slaan de handen ineen, ook met ketenpartners, om samen te innoveren voor groene, duurzame groei. Ze worden daarbij ondersteund door Ethical Growth Strategies en CLM. Verder zijn bij dit POP3-project ook Comgoed, de Schakel, Inholland en HAS betrokken.

De bedrijven zijn groter dan gemiddeld en hebben veel aandacht voor precisielandbouw. Door samen een duurzaamheidsplan te maken en te innoveren kunnen de vijf deelnemers hun ervaringen delen. Thema’s zijn onder meer bodem, gewasbescherming, biodiversiteit, nutriënten, erfafspoeling en broeikasgassen. Ook opleiding en korte ketens tussen producent en consument staan op de agenda.

Omdat duurzaamheid begint bij goed bodembeheer omvat het project ook een teeltproef met verschillende typen bemesting. Hierbij komt de ervaring van Jacob van den Borne met precisielandbouw en de ervaring van Frank Franzen met compost goed van pas. De proefvelden worden voor en na de proef gescand en bemonsterd. Hierdoor is ieders startpositie duidelijk en kan goed aangetoond worden welk effect elke bemestingsstrategie heeft op verschillende typen bodem.