Samen innoveren voor Groene Groei in de aardappelteelt
12 February 2020

Binnen het project Groene Groei werken vijf grote aardappeltelers sinds 2017 samen aan een verduurzaming van hun teelt. De bedrijven laten zien dat bedrijfsgrootte en duurzaamheid elkaar niet uitsluiten. Met behulp van nieuwe innovaties en precisielandbouw zoeken zij samen naar een toekomstbestendige teelt. In een filmpje is te zien welke duurzame maatregelen de ondernemers nemen op hun bedrijf toepassen.

Groene Groei is een POP3-traject, gefinancierd door de provincie Zuid-Holland. De deelnemende bedrijven zijn Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder, NoviFarm, Thes Agro, Franzen Landbouw en Van den Borne Aardappelen. In hun zoektocht naar verduurzaming worden zij ondersteund door Ethical Growth Strategies en CLM Onderzoek en Advies. Onderdelen van het project zijn onder meer het opstellen van een gezamenlijke duurzaamheidsagenda en een teeltproef met verschillende typen bemesting.

De film duurt 6 minuten.