Project Verduurzaming bollenteelt Drentsche Aa in Gewasbescherming
25 July 2019

Water uit het stroomgebied van de Drentsche Aa is de drinkwaterbron voor de stad Groningen. Het Uitvoerings-programma Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa werkt aan het verminderen en voorkomen van overschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen, bij het inlaatpunt voor drinkwater in Glimmen. Lees de voortgang en resultaten van het project “Verduurzaming bollenteelt Drentsche Aa” in het vakblad Gewasbescherming. Dit project heeft als doel emissies vanuit de bollenteelt naar het oppervlaktewater te verminderen.