Praktische maatregelen om erfemissie te voorkomen
05 March 2021

Bij veel akkerbouwers is de emissieroute van gewasbeschermingsmiddelen via het erf onvoldoende in beeld, blijkt uit een enquête van AgriDirect in opdracht van BO Akkerbouw. Dat terwijl erfemissie een belangrijke emissieroute is en er te vaak sprake is van normoverschrijdingen in oppervlaktewater. Daarom heeft CLM in opdracht van BO Akkerbouw een top tien van maatregelen tegen erfemissie opgesteld. Het gaat om maatregelen als het gebruik van een wasplaats met zuiveringssysteem, voorkomen van het lekken van middelen bij het vullen van de veldspuit en het overdekt stallen van de veldspuit en kisten. 

Lees het gehele persbericht op de website van BO Akkerbouw 

Bekijk de interactieve afbeelding met maatregelen om erfemissie te voorkomen (voor een goede weergave downloadt u dit bestand) met tips via het dossier van het Actieplan Plantgezondheid Vragen over erfemissie? Contacteer de erfemissiecoach