PERSBERICHT: Loon naar werken met hectaretoeslag voor PlanetProof-teler
18 June 2019

Telen volgens PlanetProof leidt tot een duurzamer product. Samen met telers en adviseurs heeft CLM de meerkosten van het PlanetProof telen van aardappelen, appels en tomaten in beeld gebracht. In een quickscan komen vooral de extra kosten in verband met de gewasbescherming aan de orde. Om telers te belonen voor de stap naar PlanetProof, is ook een bonus - bovenop de meerkosten - verstandig. Om te voorkomen dat de meerprijs in het marktspel tussen teler en afnemer ‘verdampt’, heeft betaling in de vorm van een hectaretoeslag de voorkeur. Met een hectaretoeslag van bijna 1000 euro per hectare zouden telers van PlanetProof aardappelen en appels loon naar werken krijgen. Dit is zeker nog niet overal het geval.

Bovenwettelijke maatregelen belonen
In het Regeerakkoord is vastgelegd dat agrariërs beloond moeten worden voor bovenwettelijke inspanningen. Het certificaat ‘On the way to PlanetProof’ kwalificeert als bovenwettelijke inspanning. Veel Nederlandse retailers eisen nu PlanetProof bij hun inkoop van AGF, sindsdien is er discussie over de hoogte en uitbetaling van de meerkosten. Niet alleen telers en hun organisaties, ook NGO’s als Greenpeace en Natuur en Milieu pleiten voor een vergoeding van de meerkosten. In de Volkskrant stellen akkerbouwer Dingeman Burgers en Greenpeace medewerker Herman van Bekkem vast dat zij “aan hetzelfde eind van het touw aan het trekken zijn”. 

Quickscan onderzoek onder telers
Met steun van het Ministerie van LNV heeft CLM een quickscan uitgevoerd naar de meerkosten van het telen van aardappelen, appels en tomaten onder PlanetProof. Voor dat onderzoek is intensief gesproken met adviseurs en met recent omgeschakelde telers en telers van het eerste uur. Dat leverde een afgewogen beeld op van de meerkosten, met name voor gewasbescherming, het meest pregnante thema van PlanetProof.

Herman van Bekkem (L) krijgt uitleg over onkruidbestrijding van aardappelteler Dingeman Burgers, die werkt volgens de richtlijnen van het PlanetProof-keurmerk. 
Beeld: Marcel van den Bergh / Volkskrant

Tijdelijke of vaste meerprijs?
Is een meerprijs van tijdelijke aard? Naarmate telers langer volgens PlanetProof werken, vertrouwder raken met geïntegreerde gewasbescherming en succesvoller gebruikmaken van robuustere gewassen, groene gewasbescherming, etcetera, wil dat niet per se zeggen dat de kosten dalen. IPM kost vaak meer tijd en groene middelen zijn veelal duurder. En er is altijd het risico dat in een moeilijk seizoen de producten niet onder PlanetProof verkocht kunnen worden of eerder moeten worden geoogst om binnen de maximale gewasbeschermingsnorm van PlanetProof te blijven, met een lagere opbrengst als gevolg. Dat wéten de telers en dit alles vormt een drempel voor omschakeling naar PlanetProof. Om telers over die drempel heen te helpen is - en blijft - een meerprijs een belangrijk instrument.  

De Quickscan meerprijs PlanetProof 2018 is te vinden in onze catalogus.