Persbericht: Boeren maken ballonvaart boven Bommelerwaard
22 August 2018

Op hoogte volop discussie over gewasbescherming en extreme droogte

Gisteren maakten vier telers met verschillende achtergrond (fruit, akkerbouw, rozen en gerbera’s) een ballonvaart boven de Bommelerwaard. Zij waren in de mand uitgenodigd omdat ze dit voorjaar deelnamen aan onderzoek van CLM naar geïntegreerde gewas-bescherming. In de lucht bespraken ze samen kansen en knelpunten van niet-chemische gewasbescherming, zoals het benutten van biologische bestrijders. Ook de gevolgen van de enorme droogte kwam tijdens de vaart uitgebreid aan de orde. De ballon voer over het bedrijf van Gerbera-teler Marius Mans uit Brakel: ”Een maand geleden kampten wij met behoorlijk watertekort. In een goede samenwerking met collega’s en waterschap Rivierenland is dit opgelost”.

Telefonische enquêtes bij 624 telers
De vier telers namen – naast 620 collega telers - deel aan een telefonische enquête over de toepassing van geïntegreerde gewasbescherming. CLM voerde dit voorjaar deze enquêtes uit in opdracht van het ministerie van LNV als onderdeel van de tussenevaluatie van het gewasbeschermingsbeleid. Op deze manier analyseert CLM in welke mate maatregelen, zoals inzet van biologische bestrijders, mechanische onkruidbestrijding, waarschuwingssystemen en emissiebeperkende maatregelen worden toegepast.
Opvallend is dat telers de onderdelen van geïntegreerde gewasbescherming, van preventie tot bewust chemisch, goed blijken te kennen. Projectleider Peter Leendertse (CLM): “Er wordt vaak gezegd dat ‘geïntegreerde gewasbescherming’ een onduidelijk containerbegrip is, maar uit ons onderzoek blijken telers goed te weten waar het om draait”.
De resultaten van het onderzoek zijn onderdeel van de complete tussenevaluatie en komen in de loop van volgend jaar beschikbaar.

Biologische bestrijders en schadedrempels
De telers in de ballon zijn alle vier actief met geïntegreerde gewasbescherming. Gerbera-teler Mans: “We besteden veel aandacht aan gewasbescherming. Bestrijding van plagen zoals witte vlieg doen we bijna volledig biologisch”. Zeeuwse akkerbouwer Kruythoff kwam speciaal voor de ballonvaart vanuit Rilland naar Brakel: “Fantastisch om hier de bedrijven tussen Maas en Waal vanuit de lucht te zien. Ook in de gewassen is waarnemen cruciaal. Ik loop regelmatig door de gewassen, kijk hoe het staat met ziekten en plagen en spuit alleen als schadedrempels worden bereikt”.
 
Extreme droogte ook in waterrijke Bommelerwaard
In de ballon vormt ook de extreme droogte van dit jaar onderwerp van discussie. Vanuit de lucht is goed zichtbaar is dat de mais en het grasland het zwaar te verduren heeft.