Oproep transitiecoalitie Voedsel: Regie op ruimte
31 March 2021

CLM ondersteunt van harte de oproep “Regie op ruimte” aan het nieuwe kabinet. In de oproep wordt gepleit om de grote knelpunten op het gebied van landbouw, natuur en economie aan te pakken, door een langjarige nationale regie met harde doelen, een gebiedsgerichte aanpak en diverse stimulerende maatregelen. CLM maakt deel uit van de brede initiatiefgroep van boeren, natuurorganisaties, wetenschappers en topmensen uit het bedrijfsleven, met woordvoerder Cees Veerman, voormalig minister van Landbouw.

Iedereen kan door ondertekening de oproep steunen!

Persbericht
Lees het persbericht op transitiecoalitievoedsel.nl/regie-op-ruimte en steun de oproep door uw ondertekening.

Meer info