Ongewenste neveneffecten van wormenmiddelen bij rundvee in natuurgebieden
25 May 2021

Rundvee kan te maken krijgen met parasitaire infecties. Deze infecties zijn te behandelen met ontwormingsmiddelen, maar die middelen zijn schadelijk voor de natuur. Een beheerder kan maatregelen nemen waardoor de middelen niet nodig zijn of waardoor de ongewenste effecten worden voorkomen. CLM'ers deden verkennend onderzoek. Veehouders en natuurbeheerders kunnen op deze manier invulling geven aan het concept Natuurinclusieve Landbouw. Daarvoor is wel een goede kennisuitwisseling nodig tussen veehouders, beheerders en dierenartsen.

Lees het gehele artikel uit het blad Vakblad Natuur Bos Landschap

Foto: Hans van den Bos, Bosbeeld