Nieuw seizoen podcast ‘Red de Lente’ van start
30 May 2024

Op veler verzoek is het nieuwe seizoen van de podcast ‘Red de Lente’ over de impact van bestrijdingsmiddelen op mens & milieu gestart. Sinds de start van de podcast, twee jaar geleden, heeft de aandacht voor bestrijdingsmiddelen een vlucht genomen.

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen bespreken wetenschapsjournalist Dirk de Bekker en onderzoeker Peter Leendertse de belangrijkste ontwikkelingen zoals de hertoelating van glyfosaat en het stoppen met afdoden. Ook blikken ze terug op de voorspelling die ze deden in seizoen 1: net als bij stikstof zullen onduidelijkheden in beleid rond bestrijdingsmiddelen leiden tot steeds meer rechtszaken. Die voorspelling lijkt steeds meer uit te komen.

In de tweede aflevering gaat het over onze waterkwaliteit. Pesticiden bedreigen overal in Nederland ons water. Nederland lijkt zich niet aan Europese regels te houden bij het beschermen van de meest kwetsbare gebieden en bestrijdingsmiddelen worden in die gebieden gewoon gebruikt. En dan blijken sommige van die middelen ook nog eens PFAS te bevatten. Hebben we over tien jaar nog wel voldoende schoon drinkwater?

Gelukkig zijn er ook goede ontwikkelingen; in de derde aflevering gaat de podcast in op innovaties en duurzaamheidsinitiatieven. Diverse partijenen zijn actief om het tij te keren. Zij proberen -nu 2027 dichterbij komt- de aanpak van overschrijdingen van bestrijdingsmiddelen te versnellen en de communicatie over emissievermindering te intensiveren.

Later in de serie volgt nog een aflevering over omwonenden die zich zorgen maken over bespuitingen in hun naaste omgeving. De laatste aflevering neemt de rol van de supermarkten in de diverse vraagstukken onder de loep.

Kortom; genoeg gespreksstof weer in dit nieuwe seizoen van Red de Lente!