Neveneffecten van wormenmiddelen bij vee in (natuur)gebieden
04 June 2019

Vee kan te maken krijgen met parasitaire infecties, zoals wormen. Het blijkt dat, na behandeling met ontwormingsmiddelen, in de mest van de dieren veel minder insecten voorkomen. Ook komen residuen terecht in de bodem en het water. CLM Onderzoek en Advies is op verzoek van Zeeuwse partijen als het waterschap, provincie, drinkwaterbedrijf, terreinbeherende organisaties en ZLTO een project gestart om het gebruik van ontwormingsmiddelen bij vee op (natuur)terreinen te verminderen. In een artikel in het blad 'Dier en Arts' gaat men in op de neveneffecten van ontwormingsmiddelen. Wat gebeurt er als de middelen het dier hebben verlaten? Hoe kan worden voorkomen dat de middelen in het milieu terecht komen?

Lees of download het gehele artikel