Met z’n allen werken aan een oplossing!
17 maart 2020

Gezien de steeds toenemende extremen van droogte en wateroverlast in ons land blijft het een uitdaging het grond- en oppervlaktewater schoon te houden.

Technische maatregelen binnen en buiten de landbouw zijn nodig, ook om de kwaliteit van water als bron voor drinkwater te beschermen. In het omvangrijke project ‘Schoon Water voor Brabant’ spelen technische maatregelen zeker een belangrijk rol. Maar nog belangrijker is de sociale innovatie in dit project: met z’n allen werken aan een oplossing, van boer tot sportveldbeheerder. Sandra Verheijden (Brabant Water) en Carin Rougoor (CLM) lichten dit toe in het artikel “Schoon Water als sociale innovatie”.

Lees het artikel op planet-cause.nl

Bekijk de campagnepagina op planet-cause.nl