Meld dode mezen niet bij CLM
12 May 2020

Op dit moment komen er meldingen binnen uit het land van zieke of dode pimpel- en koolmezen. De zieke vogels vertonen apathisch gedrag en hebben veelal verkleefde veren, oogleden en snavels. Met name uit Duitsland komen relatief veel meldingen,  voornamelijk pimpelmezen. Het gaat mogelijkerwijs om een bacteriële longinfectieziekte en men waarschuwt voor overdracht nabij voer- en drinkbakken.

Ik vind een dode mees: wat nu?
Om goed inzicht te krijgen in de recentelijke mezensterfte in Nederland is het belangrijk om dode mezen te melden bij Sovon: sovon.nl/dodevogels of op de website van het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) via de link Meld een dood dier.

CLM Onderzoek en Advies doet dit jaar géén onderzoek naar sterfte bij mezen. U hoeft dode jonge mezen dus niet bij CLM te melden of op te sturen.

Onderzoek bestrijding buxusmot en mezensterfte
In 2019 deed CLM Onderzoek en Advies onderzoek naar de relatie tussen buxusmotbestrijding in de tuin en sterfte van jonge mezen. Zie nieuwsbericht. We hebben mensen destijds opgeroepen om dode jonge mezen te bewaren en aan te melden voor ons onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat er geen directe relatie bestaat tussen het bestrijden van de buxusmot in de tuin en het massaal sterven van jonge mezen in het nest.