Klimaat en energie in beeld bij de agrosector
07 December 2020

Het Agroconvenant, waarin afspraken staan tussen de overheid en agrosector over energie en klimaat, loopt in 2020 af. De afsluiting van het Agroconvenant was aanleiding voor RVO om CLM een een onderzoek te laten uit te voeren naar kennis en bewustwording rond energie en klimaat in de landbouw. Dit onderzoek vormt een aanvulling op drie eerdere onderzoeken in 2012, 2015 en 2018. Het onderzoeksrapport ‘Klimaat in beeld’ laat door middel van enquêtes zien wat het Agroconvenant heeft opgeleverd. Naast het rapport stelde CLM op verzoek van RVO ook aantal filmpjes samen, waaruit de betrokkenheid van de landbouw bij het klimaat blijkt.

Kennis en bewustwording van klimaat toegenomen
Hoe bekend is het onderwerp klimaat in de agrosector? En waar hebben agrarische ondernemers de meeste belangstelling voor? We vroegen ondernemers uit alle verschillende agrosectoren naar hun kennis en bewustwording van klimaat en energie.

Onder agrariërs is kennis over en bewustingwording van emissies van broeikasgassen uit de landbouw toegenomen sinds 2012. Vooral de uitstoot van CO2, door energiegebruik en brandstof krijgt aandacht, 96% van de respondenten vindt energiebesparing belangrijk. Uitstoot van overige broeikasgassen, zoals methaan, staat minder in de belangstelling. Een mogelijke oorzaak van dit verschil is dat energiebesparing en duurzame energieopwekking rendement kunnen opleveren, terwijl dit voor overige broeikasgassen minder duidelijk is.

Energie besparen en opwekken populaire maatregelen
Veel agrariërs vinden energie een belangrijk thema, en wat zij zeggen doen zij ook. Het grootse deel van de ondernemers neemt maatregelen en het aantal ondernemers dat maatregelen neemt is afgelopen jaren toegenomen. Het aandeel ondernemers dat energiebesparende maatregelen neemt is gestegen van 80% (2012) naar 95% in 2020. Daarnaast wekken veel meer agrariërs hun eigen duurzame energie op, in 2012 zei nog 10% aan duurzame opwekking te werken, in 2020 was dit percentage gestegen naar 45%. Een belangrijke voorwaarde voor om maatregelen te nemen is dat het financieel uit moet kunnen en er voldoende geld moet zijn om te kunnen investeren. Investeren in zonne-energie lijkt voor veel ondernemers aan deze voorwaarden te voldoen. Het aantal ondernemers dat in zonne-energie heeft geïnvesteerd steeg van 4% (2012) naar 42% (2020).

Klimaat en energie is meer dan zonnepanelen
Naast energie opwekken uit zonnepanelen, kunnen agrariërs emissies van broeikasgassen verminderen met geothermie, WKO’s, waterstof, CO2- vastlegging en methaanmetingen. En hoe afgekeurde frietjes bijdragen aan het klimaat? In deze video’s laten zes ondernemers uit verschillende agrosectoren zien hoe en waarom zij bovengenoemde maatregelen uitvoeren op hun bedrijf.

Verder lezen

Verder kijken

Introfilm: motivatie: https://youtu.be/cWy57TRFjc4 

Hoofdfilm: Maatregelen (veehouderij): https://youtu.be/7gbfneDoE34

Hoofdfilm: maatregelen (plantaardig): https://youtu.be/6SImFlPutyI

Slotfilm: toekomst: https://youtu.be/p7wPdDenNZY

Totaalfilm: alle onderdelen inclusief lange versie maatregelen: https://youtu.be/feUtOxPBd_4