In memoriam Wim Dijkman
04 October 2021

Vrijdag 1 oktober jl. is onze collega Wim Dijkman geheel onverwacht overleden. 

We kunnen nog niet bevatten dat Wim er niet meer is. Wim was zeer betrokken bij CLM en in het bijzonder bij de ontwikkeling van onze jonge talenten, zoals hij hen zelf noemde. Daarnaast waren zijn inhoudelijke deskundigheid, gedrevenheid en onafhankelijkheid van grote waarde en inspiratie. 

Wim was sinds 2007 in dienst bij CLM. In die periode heeft hij vele projecten geleid, waarbij de vertaling van beleid naar de dagelijkse landbouwpraktijk veelal centraal stond. Hij was vaak bezig met (gebieds)processen en was daarin een echte verbinder. Op onze nieuwe, nog in ontwikkeling zijnde website, schreef hij zelf het volgende over zijn bijdrage:

Ik laat het goede groeien door...

…mensen en hun ambities met elkaar te verbinden en ze gezamenlijk in hun kracht te zetten. Hoe brengen we dit in de praktijk? De ambities, belangen en taal van de ander kennen. Jij als CLM'er, maar ook de partijen onderling. Met elkaar het belang benoemen en gezamenlijk delen van essentiële onderwerpen als biodiversiteit, goede bodem, gezond voedsel.

En zo pakte Wim het aan: hij daagde de boeren uit zelf het heft in handen te nemen en samen met beleidsmakers duurzaamheid op en rond hun bedrijven in te vullen. Niet mopperen, maar doen!

Wims visie op landbouw en milieu, en meer specifiek de rol van adviseur in dat speelveld, leeft gelukkig voort via de vele stagelopers en jonge CLM'ers die hij heeft begeleid. Daar genoot hij echt van en dat maakte hem trots: jonge mensen kansen en verantwoordelijkheid geven en ze zien ontwikkelen.