In de schijnwerper: Actieplan Bodem en Water in Flevoland
23 December 2019

In het themanummer bodem-POP3-projecten een interview met Sandra Lenders, programmateamlid van het Actieplan Bodem en Water (ABW). Het ABW is een programmatische aanpak, met onafhankelijke programmaleider van CLM. Van onderop wordt gebouwd aan projecten voor duurzaam bodem- en waterbeheer, met als voorbeeld: Zicht op Bodemstructuur. De sector, bij monde van LTO, werkt samen met het Waterschap en de Provincie aan toekomstbestendige landbouw door betere bodemkwaliteit. Zo houdt de bodem meer water vast en ontstaan minder emissies naar het grond- en oppervlaktewater. CLM houdt de verschillende partijen aan hun ambities en zorgt dat actie ontstaat. Meer info: netwerkplatteland.nl/sites/default/files/u111/WEB_123111_Thema-zine%20Bodem.pdf