Het kan! Behandeling nieuwe zetmeelrassen minder milieubelastend.
21 December 2021

CLM'er Eric Hees adviseert boeren hun emissies uit gewasbescherming terug te brengen door phytophthoraresistente zetmeelrassen te kiezen. Minder milieubelastende middelen en de helft minder spuitbeurten door gebruik te maken van nieuwe rassen zorgen voor een positief effect op de milieubelastingspunten. CLM werkt al jaren met de Milieumeetlat, die de komende jaren wordt opgevolgd door de Milieu Indicator Gewasbescherming.

Lees het artikel dat hierover verscheen in Nieuwe Oogst van 18 december 2021: