Het CLM werkt de komende jaren mee aan het project Boeren voor drinkwater in Overijssel
26 March 2019

Het succesvolle project Boeren voor Drinkwater wordt opgeschaald. In de afgelopen periode heeft een wervingsactie plaatsgevonden in 6 drinkwaterwingebieden in Overijssel met als doel een bredere deelname te realiseren aan het project. Dit heeft geresulteerd in 75 nieuwe deelnemers bovenop de 31 huidige deelnemers. Omdat de diversiteit van de deelnemers is vergroot (naast melkveebedrijven ook akkerbouw, vleesvee- en paardenhouderijen) zijn er ook enkele nieuwe kennispartners bijgekomen. Naast Royal HaskoningDHV, Wageningen-UR, Countus en Stimuland doen nu ook HLB Onderzoek en Advies, CLM Onderzoek en Advies en DLV Advies mee. Via gerichte individuele bedrijfsbegeleiding en via kennisbijeenkomsten wordt samen gewerkt aan een het verminderen van de belasting van het grondwater en tegelijkertijd het verbeteren van het bedrijfsresultaat van de deelnemers. 

Lees het gehele persbericht van Stimuland