Help het onderzoek naar mezensterfte
26 April 2019

Is chemische bestrijding van de buxusmot de boosdoener?

De buxusmotrupsen komen er weer aan!
De buxusmot vormt de laatste jaren een steeds groter probleem voor de buxusplanten in de tuin. Sommige buxus-bezitters gebruiken chemische bestrijdingsmiddelen tegen de buxusmot. Regelmatig ook middelen die wettelijk niet zijn toegelaten. De rupsen van de buxusmot worden echter graag gegeten door verschillende vogels, waaronder de kool- en pimpelmees. Er zijn aanwijzingen dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen tegen de buxusmot kan leiden tot een verhoogde sterfte van jonge mezen in de nestkast. In 2018 heeft het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) enkele dode jonge mezen onderzocht op plaatsen in de stad waar ook de buxusmot werd bestreden. Vergeleken met mezen uit een bosgebied bevatten de ‘stadsmezen’ aanzienlijk meer bestrijdingsmiddelen.
Lees en/of download CLM-rapport Mezensterfte door buxusmotbestrijding? (pdf).

Doe mee aan het onderzoek naar mezensterfte

Dit jaar gaan we het onderzoek op een grotere schaal oppakken. Door meer dode jonge mezen te analyseren kunnen we meer zeggen over de relatie tussen buxusmotbestrijding en de bestrijdingsmiddelen die we in de mezen vinden.
U bent onmisbaar bij dit onderzoek. Wanneer u in uw tuin plots veel dode mezen vindt in de nestkast én er chemische buxusmotbestrijding bij u of de buren heeft plaatsgevonden, dan willen we graag de dode jonge mezen onderzoeken op bestrijdingsmiddelen.

Neem contact met ons op, zodat we kunnen bepalen of we uw monster kunnen analyseren.

Hoe verzamel ik de dode jonge mezen?

Doe de dode jonge mezen in een plastic zakje en maak dat dicht. Doe er voor de veiligheid nog een plastic zakje omheen en plak er een sticker op met de datum dat u de dode mezen heeft gevonden, de soortnaam van de mees (kool- of pimpelmees) en uw naam en adres. Bewaar het monster in de vriezer. Het monster wordt in overleg met u opgehaald.

Ondersteun het onderzoek financieel

Voor een deel van het onderzoek hebben we al financiering kunnen vinden, maar om meer monsters van dode jonge mezen te onderzoeken, doen we een beroep op u. Hierbij dus een oproep aan iedere natuurliefhebber, vogelaar of tuinier. U kunt meehelpen door een donatie te doen. Voor € 200 kunnen we één monster laten analyseren, maar uiteraard zijn alle bijdragen welkom.

Het CLM zal, als onafhankelijk onderzoeksbureau, de resultaten van het onderzoek naar buiten brengen in een openbaar rapport. Als donateur krijgt u het (digitale) rapport van het onderzoek dat u mede mogelijk gemaakt heeft. Als u de kosten van een analyse doneert (€ 200) dan krijgt u de resultaten van ‘uw’ mees. Hartelijk dank daarvoor!
Meer info

Stuur een e-mail naar CLM-adviseurs

Of bel CLM: 0345 470 700