GreenBASE: samenwerken aan een productieve en kleurrijke Haarlemmermeer
13 March 2018

Zeven organisaties starten een samenwerking in de Haarlemmermeer voor meer kleur in het agrarisch gebied. Alle partijen zetten zich in om natuur te stimuleren: zes akkerbouwers, LTO Noord, collectief Noord-Holland Zuid, gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland met hun programma Groen Kapitaal, NMCX Centrum voor Duurzaamheid en Bayer via Bayer ForwardFarming. CLM begeleidt en ondersteunt het proces. Op deze manier dragen alle partijen bij aan versterking van landbouw én biodiversiteit. 

Versterking beheer natuur
Beheer van bermen, akkerranden, slootkanten en het erf wordt afgestemd op nuttige dieren. We brengen in beeld, onder andere met de Gaia-biodiversiteitsmeetlat, wat de akkerbouwers al doen voor nuttige dieren en planten, en welke wensen en ideeën zij hebben. Op basis daarvan hebben we per bedrijf een plan gemaakt dat we nu uitvoeren. De focus ligt op erfbeplanting, nestkasten en akkerranden. De gemeente Haarlemmermeer gaat delen van hun bermen anders beheren om bloeiende kruiden te bevorderen. Samen met studenten en vrijwilligers via het NMCX gaan we monitoren welke soorten er voorkomen. Met dit project werken we aan een natuurinclusieve landbouw. 

Aanpakken!
Akkerbouwers, gemeente, provincie en waterschap beheren grote delen van de Haarlemmermeer. De kracht van het project zit in samenwerking van agrariërs en andere beheerders. Iedereen draagt een steentje bij! Het resultaat is een landschap dat mooier is voor bewoners en recreanten, waar iedereen trots op is. Samen zorgen zij voor een gezonde productieomgeving en geven zij de Haarlemmermeer kleur.

Nuttige natuur
B
ermen, Akkerranden, Sloten en Erven bieden wel volop kansen voor nuttige natuur. Deze vier elementen vormen GreenBASE, de basis voor een kleurrijke Haarlemmermeer. Akkerbouwers benutten nuttige eigenschappen van wilde dieren en planten: lieveheersbeestjes en zweefvliegen bestrijden bladluis, torenvalk en kerkuil eten muizen, vleermuizen en kwikstaarten eten vliegen. Deze nuttige soorten hebben voedsel en schuilplaatsen nodig. Insecten hebben bloemen nodig voor voedsel. Vogels gebruiken hagen en bomen als rust-, schuil- of broedplaats. 

Het project wordt gefinancierd door de provincie Noord-Holland en Bayer, terwijl de gemeente Haarlemmermeer pilots in haar bermen mogelijk maakt.