GreenBASE: natuurinclusieve landbouw in de Haarlemmermeer
23 April 2020

Met expliciete aandacht voor biodiversiteit vormt natuurinclusieve landbouw een uitbreiding én versterking van het concept kringlooplandbouw, zoals het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat lanceerde. In GreenBASE werken akkerbouwers in de Haarlemmermeer samen met gebiedspartijen om gezamenlijk de biodiversiteit te versterken voor een veerkrachtig bedrijf in een biodiverse omgeving. Natuurinclusieve maatregelen worden op het boerenbedrijf maar ook buiten de landbouw genomen. Gebiedspartijen stimuleren elkaar hierin.

In GreenBASE werken sinds 2017 de belangrijkste gebiedspartijen samen (zie kader). Samen zoeken ze naar manieren om de biodiversiteit in de Haarlemmermeer te vergroten. De maatregelen voor biodiversiteit zijn gericht op een combinatie van meerdere doelen: meer veerkracht in de landbouw, goede waterkwaliteit en een aantrekkelijk en leefbaar landschap. Het project richt zich op functionele natuur én beleefbare natuur in het hele buitengebied, op agrarische en nietagrarische grond. GreenBASE richt zich op vier pijlers: Berm, Akker, Sloot, Erf. Precies, de BASE van GreenBASE.

Lees het gehele artikel