Geactualiseerde milieumeetlat 2021 nu beschikbaar
20 April 2021

De jaarlijkse update van de CLM-milieumeetlat is uitgevoerd en wederom klaar voor gebruik door telers en adviseurs en voor toepassing in informatiesystemen. De milieumeetlat kan geraadpleegd worden op www.milieumeetlat.nl. De vernieuwde milieubelastingskaarten kunnen hier ook gedownload worden.

Nieuw toegelaten gewasbeschermingsmiddelen zijn toegevoegd. Opvallend is de relatief grote milieubelasting voor grondwater van diverse middelen in akkerbouwgewassen zoals aardappelen en gerst. Het is bij deze gewassen daarom belangrijk om afgewogen keuzes te maken in het middelengebruik. Ook de aandacht vanuit (inter)nationale afnemers voor de milieumeetlat springt in het oog.

Nieuwe middelen
Er zijn 42 nieuwe middelen toegevoegd aan de Milieumeetlat. Grotendeels zijn dit middelen met reeds toegelaten werkzame stoffen. Er zijn slechts drie nieuwe werkzame stoffen toegevoegd, waarvan twee ‘groene’ middelen. 

Milieubelastingskaarten
CLM heeft voor verschillende gewassen (zoals aardappelen, mais en grasland) milieubelastingskaarten, beschikbaar gemaakt. Nieuw dit jaar is een afzonderlijke kaart voor pootaardappelen en consumptieaardappelen. Daarnaast is er weer een actuele kaart beschikbaar voor zomergerst, uien en tulpen. De kaarten bieden in een oogopslag inzicht in het milieueffect van verschillende middelen die toegelaten zijn binnen een gewas. Via simpele symbolen zijn ook kenmerken zoals beperkingen of seizoensverschillen zichtbaar gemaakt. Zo kan een teler snel het minst schadelijke middel kiezen. Voor verschillende bedrijven zijn er in de afgelopen maanden ook milieubelastingskaarten op maat opgesteld. 

Internationale belangstelling van afnemers
Opvallend is de blijvende belangstelling van afnemers voor gebruik van de milieumeetlat. Luuk Lageschaar (projectleider milieumeetlat):

“Onder andere telers in de aardappelketen en melkveehouders in de zuivelketen werken samen met afnemers aan verduurzaming van de gewasbescherming met behulp van de milieumeetlat”.

Lageschaar is ook nauw betrokken bij de nieuwe ontwikkelingen rond zichtbaar maken van de milieueffecten van gewasbeschermingsmiddelen:

“Op basis van onze expertise werken we samen met WUR en Natuur & Milieu aan de Milieu-Indicator Gewasbescherming. Op termijn levert dit een vernieuwd systeem. De milieumeetlat in de huidige vorm blijft in ieder geval beschikbaar en up-to-date totdat de Milieu-Indicator klaar is voor toepassing in de praktijk.”

Abonnees
Naast de gratis milieubelastingskaarten is ook de download voor abonnees geactualiseerd. Deze download geeft direct een overzicht van alle middelen en de bijbehorende milieubelastingspunten in een handig Excel-bestand. Voor informatie over abonnementen kunt u contact opnemen met:

Luuk Lageschaar
llageschaar@clm.nl
0345 470 727