Ganzenschade in Utrecht: verjagingsinspanning in beeld
04 January 2021

Op verzoek van Projectteam Ganzenbeheer Utrecht (PGU) heeft Faunabeheereenheid Utrecht, CLM opdracht gegeven onderzoek te doen naar de inspanningen die agrariërs in Utrecht nemen, om ganzen van hun percelen te verjagen, ter voorkoming van belangrijke schade. De uitkomsten van het rapport zullen onder meer worden benut als één van de bouwstenen voor het vormgeven van een nieuw toekomstbestendig Utrechts ganzenbeheer. Lees en/of download het rapport Ganzenschade in Utrecht: verjagingsinpanning in beeld (pdf)