Eisen gewasbescherming in On the way to PlanetProof zijn robuust en onafhankelijk bepaald
15 June 2018

Deze week heeft Bayer een opiniestuk naar buiten gebracht met vragen over de eisen in het certificatieschema On the way to PlanetProof en de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen. De interpretatie van Bayer in het opiniestuk is voor een groot deel incorrect.

Bayer stelt in het opiniestuk onder andere dat onduidelijk is hoe de beperking van het middelengebruik tot stand is gekomen. Dat klopt niet. Zowel CLM als SMK hebben de systematiek toegelicht aan verschillende organisaties, ook aan Bayer. Inmiddels heeft SMK ook een toelichting op de beoordeling op de website geplaatst.

Daarnaast klopt de opvatting van Bayer ook inhoudelijk niet. Zo wordt in PlanetProof wel rekening gehouden met etiketvoorschriften, is duidelijk hoe de weging van criteria plaatsvindt, en worden middelen van biologische oorsprong hetzelfde gewogen als chemische middelen. Zo wordt het gebruik van biologische middelen met een waarschuwing op het etiket voor bestuivers – net als een chemisch middel met zo’n etiket - beperkt.

PlanetProof stelt bovenwettelijke eisen aan geïntegreerde teelt en beperkt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met risico’s voor mens of milieu. De eisen zijn tot stand gekomen in samenspraak met een grote groep belanghebbenden. Bij het vaststellen van de eisen heeft het SMK College van Deskundigen zich gebaseerd op onafhankelijke robuuste bronnen met betrekking tot de risico’s van gewasbeschermingsmiddelen en heeft het rekening gehouden met landbouwkundige onmisbaarheid. De gehanteerde methodiek is openbaar beschikbaar:

CLM en SMK zijn graag bereid vragen over de gebruikte methodiek en uitkomsten daarvan te beantwoorden en zijn daarover ook al enige tijd in gesprek met Bayer.

Voor meer informatie:

  • over On the way to PlanetProof: Stefanie de Kool (sdekool@smk.nl, 070 358 63 00)
  • over beoordeling gewasbeschermingsmiddelen: Peter Leendertse (pele@clm.nl, 034 5470 751)