Doorvergiftiging met rodenticiden nog steeds groot.
02 July 2020

Uit onderzoek van een aantal samenwerkende organisaties, waaronder CLM, blijkt dat in meer dan de helft van de onderzochte Nederlandse vogels en zoogdieren anticoagulante rodenticiden zitten. Ondanks het in 2017 ingezette protocol Integraal Plaagdier Management is de doorvergiftiging met rodenticiden nog steeds groot.
Lees het complete artikel dat verscheen in het blad Dierplagen Informatie