De CLM-Milieumeetlat klaar voor het nieuwe groeiseizoen!
21 April 2020

De Milieumeetlat heeft haar jaarlijkse update ondergaan. Nieuwe door het Ctgb toegelaten gewasbeschermingsmiddelen zijn toegevoegd. Opvallend is dat er dit jaar veel ‘groene’ middelen (van natuurlijke oorsprong) geregistreerd zijn. Dit betreft met name micro-organismen zoals Bacillus en Trichoderma stammen. Ook van deze middelen stelt CLM de milieubelasting vast. De meeste van de nieuwe, ‘groene’ middelen hebben een lage milieubelasting. 

Milieubelastingskaarten
Naast de mogelijkheid om via de website van de milieumeetlat middelen met elkaar te vergelijken heeft CLM voor verschillende gewassen (zoals aardappelen, suikerbieten, mais en boomkwekerij) ook milieubelastingskaarten, ook deze zijn geactualiseerd. Nieuw dit jaar is een kaart voor de uienteelt. In deze teelt zijn diverse middelen toegelaten met een hoge milieubelasting voor grondwater en met een risico voor bijen en natuurlijke vijanden. Ook in de uienteelt kan het beperken van het middelengebruik en het kiezen voor middelen met een lage milieubelasting bijdragen aan een duurzamere teelt. De kaarten bieden in een oogopslag inzicht in het milieueffect van verschillende middelen die toegelaten zijn binnen de desbetreffende teelt. Zo kan een teler snel het minst schadelijke middel kiezen.  

Nieuwe middelen
Er zijn ruim honderd nieuwe middelen toegevoegd aan de Milieumeetlat. Deels zijn dit middelen met reeds toegelaten werkzame stoffen. Er zijn zestien nieuwe werkzame stoffen toegevoegd, het merendeel ‘groene’ middelen. Een aantal nieuwe chemische middelen zoals PONTOS en PROSARO Plus hebben een hoge milieubelasting voor waterleven en mogen alleen met sterke driftreductie worden toegepast. Enkele andere chemische middelen zoals CLOSER vormen een verhoogd risico voor bijen en natuurlijke vijanden. 

Abonnees
Naast de gratis milieubelastingskaarten is ook de download voor abonnees geactualiseerd. Deze download geeft direct een overzicht van alle toegelaten middelen en de bijbehorende milieubelastingspunten in een handig Excel-bestand. Voor informatie over abonnementen kunt u contact opnemen met CLM.