CLM neemt 14 januari deel aan Kring-Loop
14 January 2020

Op 14 januari loopt CLM mee met de Kring-Loop. Vertegenwoordigers van ruim 50 organisaties wandelen die dag naar het Binnenhof en overhandigen een 10 stappenplan aan minister Schouten. Het 10 stappenplan beschrijft een heldere visie op kringlooplandbouw en noemt maatregelen die nodig zijn om die visie te realiseren. 

CLM ondersteunt deze actie omdat het een richting is die concreet handelingsperspectief geeft aan agrariërs. Verschillende onderzoeken, waaronder die van CLM, laten zien dat een ontwikkeling naar natuurinclusieve, kringlooplandbouw niet vanzelf gaat. Zo blijkt bijvoorbeeld dat een meerprijs voor meer natuurinclusieve teelten noodzakelijk is en dat huidige wet- en regelgeving boeren hindert bij een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Maatregelen uit het aangeboden 10 stappenplan geven volgens CLM een noodzakelijke stimulans aan die transitie, zodat boeren die vooruit willen daarvoor ruimte krijgen. Dat is waar het uiteindelijk om gaat. 

Meer info op: https://www.dewegvooruit.nl