Brabantse Boeren: een krachtige film over natuurinclusieve landbouw
19 December 2019

Op 19 december wordt de documentaire Brabantse Boeren vertoond op het Symposium Biodiversiteit en Leefgebieden. Hoofdrolspelers zijn twee Brabantse boeren: Sjaak Sprangers en Meeuwis Millenaar, die laten zien hoe zij op hun bedrijf werken met de natuur. En hoe trots ze zijn op de koeien die grazen in een uniek natuurgebied en op de ruigpootbuizerd die overwintert op de vogelakker. De film is gefinancierd door de provincie Noord-Brabant, gemaakt door Docsfair en tot stand gekomen met begeleiding van CLM Onderzoek en Advies.

Brabantse Boeren stellen zich voor
De documentaire laat de twee boeren uitgebreid aan het woord en brengt hun passie en bedrijf in beeld.
Sjaak Sprangers is biologisch melkveehouder in de Loonse en Drunense Duinen. Zijn 70 Jersey koeien, die al sinds 2002 op 65 hectare terreinen van Natuurmonumenten grazen, leveren melk aan een bijzondere ijsmaker. Melk met meerwaarde!
Sjaak licht zijn visie toe in de film:

“Mijn doel is een gezonde veestapel. We werken samen met Natuurmonumenten, zij denken steeds mee en dat is alleen maar goed.”

“Eerst hadden de koeien last van teken, maar die heb ik niet bestreden, de koeien lopen tenslotte in een natuurgebied. Nu hebben we er geen last meer van. Sommige problemen lossen zichzelf op als je het de tijd geeft.”

Meeuwis Millenaar is gangbare melkveehouder in Altena. Hij heeft een bedrijf met 70 melkkoeien op 41 hectare. Hij doet veel aan agrarisch natuurbeheer met vogelakkers, plasdras en kruidenrijk grasland. Hij kan het natuurbeheer goed inpassen in zijn bedrijf.
 
Meeuwis is glashelder over het werken met de natuur:

“Luzerne in mijn bloemenblok legt stikstof in de bodem vast, is smakelijk voor het vee en is goed voor de bodem, die er geweldig van opknapt. Smalle weegbree heeft een heel gezonde werking voor onze melkkoeien. De kruidenrijkdom bevordert de gezondheid van ons vee.”


De docu

De documentaire duurt 15 minuten. Er is een korte versie van 5 minuten. Beide films kunnen vrij gebruikt worden om het idee van natuurinclusieve landbouw inzichtelijk te maken. En andere boeren te inspireren om op hun bedrijf te kijken hoe zij natuur meer voor hun bedrijf kunnen laten werken.
 
Brabant natuurinclusief
Natuurinclusieve landbouw is een speerpunt van de provincie Noord-Brabant. Via een subsidieregeling helpt zij 40 boeren om hun bedrijfsvoering meer natuurinclusief te maken. Mede daarmee wil de provincie de Brabantse landbouw toekomstbestendig maken.


Meer informatie