Bollenvereniging KAVB wint beker voor minder emissie
23 August 2018

Vandaag ontving adjunct-directeur André Hoogendijk van de KAVB bij de duurzame bollenbijeenkomst in Drenthe onverwacht een echte beker uit handen van Peter Leendertse van CLM. Deze wisselbeker was tijdelijk in bezit van CLM en wordt toegekend aan een organisatie die zich heeft ingezet om de problemen die bestrijdingsmiddelen voor de waterkwaliteit veroorzaken succesvol terug te dringen.  Peter Leendertse:

"De beker gaat nu naar de KAVB. En terecht. De KAVB heeft zich op het gebied van bestrijdingsmiddelen en water ontwikkeld tot een proactieve koepel die in alle bollengebieden projecten initieert. Op deze manier stimuleert de KAVB de bollentelers om stevig werk te maken van vermindering van emissie naar water."

Foto: André Hoogendijk en Peter Knippels van de KAVB met de beker.

Wisselbeker als aanmoediging
De Rob Faasen Wisselbeker (De 'Faas') is in 2005 in het leven geroepen bij de pensionering van Rob Faasen, medewerker van Rijkswaterstaat (RWS) en autoriteit op het gebied van bestrijdingsmiddelen en water. Doel van de beker is om op een ludieke wijze blijvend aandacht te vestigen op de relatie tussen water en bestrijdingsmiddelen. De ontvanger van de prijs is (moreel) verplicht zelf de prijs later te overhandigen aan een opvolger en de KAVB is –na CLM-  inmiddels de 8winnaar!  Dennis Kalff (I&W/RWS) en opvolger van Faasen:

“We vinden de wisselbeker een mooie aanmoediging voor de KAVB. Weliswaar is het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de bollenteelt nog hoog, maar de stappen die worden gezet om emissies naar het oppervlaktewater te reduceren zijn bemoedigend.” 

Minder erfemissie
Met name op het gebied van erfemissie stimuleert de KAVB in diverse regio’s praktische maatregelen om deze emissie naar water te voorkomen. Dit gebeurt onder andere in de ‘Schoon erf, schone sloot’ projecten. Aan de hand van metingen op het erf en in de sloot wordt inzichtelijk gemaakt waar ruimte tot verbetering is. Door zowel voor als na genomen maatregelen een meting uit te voeren, wordt het effect van de maatregel inzichtelijk gemaakt. Bij bollentelers in Flevoland heeft dit geleid tot 80% vermindering van erfemissies.

Duurzaamheid op de agenda
Duurzaamheid staat hoog op de agenda in de bollenteelt. Op de bijeenkomst in Drenthe waar de uitreiking van de beker plaats vond kwamen de laatste ontwikkelingen in de lelieteelt aan de orde. Onder andere de resultaten van het tweejarig onderzoek 'Ecologische lelieteelt'. Speciale aandacht was er voor de teelt van tagetes ('afrikaantjes') die steeds meer perspectief lijkt te bieden. En er gebeurt meer in de bollenteelt. Ook ten aanzien van emissie op het perceel, alternatieve bestrijdingsmethoden, rassen, keurmerken (stimuleren van Planet Proof en biologische teelt) is de KAVB proactief. André Hoogendijk (KAVB) is trots op deze prijs:

“Als bollenteelt willen we duurzaam telen. Daar gaan we voor. Deze prijs geeft aan dat we op de goede weg zijn.”